Roczna ewidencja czasu pracy

Dotyczy: moduły Kadry, Kadry-Płace
Przedstawiamy kolejne rozszerzenie systemu Navireo – raport Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika. Raport przedstawia kompletne zestawienie przepracowanych przez pracownika godzin, z uwzględnieniem rodzaju godzin (dzienne, nocne, nadgodziny), charakteru dni (praca w święta i dni wolne) oraz z uwzględnieniem wszelkich absencji (urlopy, choroby, nieobecności nieusprawiedliwione itd.).
Raport może zostać wywołany zarówno dla jednego pracownika jak i listy wskazanych pracowników.
Przykładowy raport znajduje się tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką.