InsERT Nexo

Przedstawiamy nową linię programów InsERT S.A. – InsERT nexo

InsERT nexo to nowa, kolejna po InsERT GT, generacja programów do zarządzania małą i średnią firmą. W skład pakietu wchodzą: Subiekt nexo (system sprzedaży), Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) i Rachmistrz nexo (program do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego).

Najważniejsze zalety InsERT nexo:

intuicyjna budowa programu – poszczególne moduły zgrupowane w odpowiednie obszary biznesowe (np. w Subiekcie – handel, magazyn, finanse, rozliczenia, kartoteki itp.);

ułatwiona nawigacja: wyszukiwarka dostępna z każdego miejsca w programie (zapewnia szybki dostęp do całej funkcjonalności systemu); błyskawiczne przechodzenie do wybranych modułów i funkcji dzięki specjalnym skrótom (mnemonikom); pełna obsługa programu z klawiatury (skróty klawiszowe);

możliwość konfiguracji, m.in. dostosowywanie wyglądu i sposobu prezentowanych danych na gridach modułowych (tabele z danymi w poszczególnych modułach); użytkownik może wyciągać bądź ukrywać kolumny gridowe oraz określać ich kolejność w tabeli;

możliwość rozbudowy programu o rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy (w wersji PRO);

ścisła współpraca programów wchodzących w skład pakietu: multiprogram – praca programów w jednym oknie (np. możliwość otwarcia modułów Subiekta z poziomu Rewizora lub Rachmistrza – bez konieczności uruchamiania każdego programu osobno); księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość – możliwe jest płynne przejście między różnymi formami księgowości (np. z księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość) w ramach jednego podmiotu z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych; wymiana danych online;

zaawansowany system komunikatów: powiadomienia ogólnosystemowe (m.in. dokumenty do księgowania, różnice księgowe); mechanizm kontroli i weryfikacji danych (powiadomienia o błędach, ostrzeżenia, informacje) – program w wielu miejscach podpowiada, co należy zrobić i chroni przed nieprawidłowym wypełnianiem dokumentów;

nowoczesne rozwiązania interfejsowe znane z przeglądarek internetowych – otwieranie poszczególnych modułów w kolejnych zakładkach (możliwość jednoczesnej edycji wielu obiektów), powrót do poprzedniego widoku w zakładce, dowolne przesuwanie zakładek.

Współpraca z innymi systemami

InsERT nexo współpracuje z Gratyfikantem GT i Sello. Dostępna będzie również usługa e-Archwizacji.
Możliwe jest przeniesienie danych z systemów: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, mikroGratyfikant GT, mikroSubiekt dla Windows.

Linia produktowa zawiera również zestawy dla Biur Rachunkowych.

Programy występują w wersji podstawowej oraz wersji PRO

Porównanie linii GT, nexo oraz nexo PRO: porównanie produktów

Cennik programów InsERT