Wdrożenie Navireo w piekarni

wdrozenie_w_piekarni System Navireo – wersja dla piekarni – został wdrożony w Piekarni – Cukierni Senderów.

System Navireo, w swojej dedykowanej dla piekarni wersji, usprawnia obsługę logistyki piekarni, przez zorganizowane zamówień i dostaw na bazie przygotowywanych matryc dostaw na poszczególne dni i zmiany, przygotowane planu produkcji, rozdzielników pieczywa, tras dla kierowców itd.

Dodatkowo specjalnie na potrzeby tego wdrożenia BIELbit wykonał:

– opcję kalkulacji kosztów materiałowych wyrobu gotowego na podstawie różnych poziomów cen, np. wg ceny ostatniej dostawy

– profilowanie dostępu do kontrahentów – „szeregowy” operator piekarni ma dostęp jedynie do danych odbiorców

– profilowanie dostępu do towarów – operator piekarni ma dostęp jedynie do produktów (towary z dedykowaną cechą), nie widzi żadnych danych o surowcach

– zakładkę ze składnikami produktów zabezpieczono uprawnieniem „Handel – Ceny zakupu, przyjęć, zamówień do dostawców”