Kolejne wdrożenie w FCA. Migracja do Microsoft Windows Server 2012

logo_fca Zespół programistyczny BIELbitu wykonał dla FCA Poland przeniesienie systemów z istniejącego serwera z systemem operacyjnym MS Windows Server 2003 na nowy serwer z systemem MS Windows Server 2012.

Pierwsze prace w tym obszarze dotyczyły przygotowania studium wykonalności dla całego procesu oraz scenariuszy postępowania w sytuacjach awaryjnych. Po podjęciu decyzji o kontynuacji procesu dokonaliśmy testowego przeniesienia systemów uruchomionych na serwerze, a następnie migracji funkcjonalności serwera plików, FTP i SMTP. Jednym z największych wyzwań okazało się przeniesienie witryn intranetowych zawierających wiele aplikacji WWW wykonanych w różnych technologiach – poczynając od stron zawierających statyczny HTML po aplikacje bazodanowe wykorzystujące technologie ASP, ASP.NET 2 i 4.

Zakończenie procesu migracji jest równocześnie początkiem pełnego wsparcia dla użytkowników nowego serwera.