Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy

navireo System ERP Navireo będąc system elastycznym, otwartym na dodatkową funkcjonalność, pozwala na wprowadzanie przez Partnerów dodatkowej wartości poprzez oprogramowanie opcji nie zawartych w standardzie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania BIELbitu zintegrowane z systemem Navireo.

Import Indywidualnych Kalendarzy Czasu Pracy

Dotyczy: Navireo – moduł Kadry-Płace

Zapraszamy do zapoznania się z Rozszerzeniem do Navireo, dzięki któremu w łatwy sposób można zaimportować Indywidualne Kalendarze Czasu Pracy.

Dodatek do Navireo ułatwia naliczenie wynagrodzeń w firmach, w których pracownicy wykonują prace wg indywidualnych harmonogramów, w szczególności:

  • Praca zmianowa /czterobrygadowa z częstymi przypadkami zmian w harmonogramie
  • Praca w ochronie
  • Praca w sklepach, itd.

Pobierz opis rozwiązania