Migracja raportów z produktu Crystal do Reporting Services dla FCA Poland

Nasz zespół programistyczny uczestniczył w projekcie migracji raportów z linii Crystal do produktów firmy Microsoft z linii Reporting Services. Prace polegały zarówno na przeprojektowaniu i przepisaniu istniejących raportów w narzędziach firmy Microsoft, jak i wbudowaniu w wielu istniejących systemach mechanizmów do ich wywoływania w ramach uruchamianych aplikacji.

Dzięki tej migracji nasz klient obniżył koszty działalności poprzez wyłączenie jednego z używanych systemów. Dla nas natomiast projekt okazał się dziedziną, gdzie mogliśmy wykorzystać znajomość dwóch technologii raportowania.

migracja_raportow