Roczna Ewidencja Czasu Pracy Pracownika dla Gratyfikant GT

Udostępniamy nową wersję zestawienia – tym razem oprócz Navireo także dla Gratyfikanta GT.

Zestawienie (COM) dostępne jest dla zwykłego podmiotu jak i dla Biur Rachunkowych

Raport może zostać wywołany zarówno dla jednego pracownika jak i listy wskazanych pracowników. Zestawienie przedstawia kompletne zestawienie przepracowanych przez pracownika godzin, z uwzględnieniem rodzaju godzin (dzienne, nocne, nadgodziny), charakteru dni (praca w święta i dni wolne) oraz z uwzględnieniem wszelkich absencji (urlopy, choroby, nieobecności nieusprawiedliwione itd.).

Przykładowy raport znajduje się tutaj.