Wdrożenie Navireo w KOMES zostało zakończone!

komes_wdrozenie

Zakończyliśmy wdrożenie ERP NAVIREO w firmie KOMES sp. z o.o. Co spowodowało że spółka KOMES zdecydowała się wdrożyć Navireo?

  • otwartość i elastyczność systemu – możliwość rozbudowy programistycznej systemu o dedykowane moduły
  • możliwości prowadzenia szczegółowego planu kont i automatyzacji księgowania
  • nasze doświadczenie we wdrożeniach prowadzonych w obszarach Kadrowo-Płacowych
  • relatywnie szybki czas wdrożenia systemu wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb

Wdrożone zostały obszary Handlu, Księgowości i Finansów oraz, będący największym wyzwaniem obszar Kadrowo-Płacowy. Nasz Klient jest Zakładem Pracy Chronionej – dając pracę osobom niepełnosprawnym jednocześnie musi spełnić wiele wymogów związanych z obsługą PFRON.

Specjalnie na potrzeby firmy KOMES został przez nas utworzony i wdrożony moduł obsługujący deklaracje PFRON.

Ponad to wdrożone zostały dodatkowe moduły naszego autorstwa, takie jak:

  • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Obsługa pożyczek z ZFŚS
  • Moduł generowania umów cyklicznych
  • Moduł importu czasu pracy