ARS – system dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy o wygraniu przez naszą firmę przetargu ogłoszonego przez Centralę ZUS, na trzyletnie utrzymanie i modyfikację systemu informatycznego ARS. System ten, którego jesteśmy autorem, funkcjonuje w Oddziałach i Inspektoratach ZUS od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do dnia dzisiejszego i z warunków przetargu wynika, iż jego przydatność dla ZUS oceniono przynajmniej na kolejne trzy lata.

Obecnie system realizuje m.in. następujące czynności:

  • Prowadzenie kartotek płatników składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Ewidencjonowanie spraw związanych z dochodzeniem nienależnie lub bezpodstawnie wypłaconych świadczeń od osób zobowiązanych do ich zwrotu.
  • Rejestrowanie spraw podlegających egzekucji w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw Unii Europejskiej.
  • Obsługę postępowań egzekucyjnych dotyczących zarejestrowanych dłużników poprzez prowadzenie ewidencji tytułów egzekucyjnych i rozliczanie środków finansowych uzyskanych w drodze egzekucji.
  • Obsługę postępowań układowych w zakresie ewidencjonowania układów ratalnych.