Inwentaryzacja Środków Trwałych

Dotyczy: Środki trwałe


Inwentaryzacja środków trwałych to kolejny obowiązek firm wynikający z Ustawy o Rachunkowości. Może być ona przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 4 lata, pod warunkiem, że jest to spis z natury nieruchomości zaliczanych do środków trwałych oraz inwestycji a także środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym. Dla firm o charakterze produkcyjnym, posiadającym znaczne ilości środków trwałych spisanie wszystkich środków trwałych jest nie lada wyzwaniem.

Prezentujemy rozwiązanie rozszerzające standardowe możliwości systemu Navireo wspomagające ten proces poprzez generowanie i zapamiętanie w systemie kart spisu oraz zamykanie inwentaryzacji wraz z podsumowaniem różnic w wartości środków.


Więcej szczegółów znajdą Państwo w opisie rozwiązania.