Wydruk „pieczęci” dekretacji

Navireo

navireo System ERP Navireo będąc system elastycznym, otwartym na dodatkową funkcjonalność, pozwala na wprowadzanie przez Partnerów dodatkowej wartości poprzez oprogramowanie opcji nie zawartych w standardzie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania BIELbitu zintegrowane z systemem Navireo.


Dotyczy: moduły finansowo – księgowe


Rozwiązanie dedykowane dla firm, w których dekretacją zakupów zajmuje się osoba wprowadzająca faktury do systemu. Dzięki rozwiązaniu można zastąpić mozolne rozpisywanie dekretów „na pieczęci” na fakturze, wygodnym i estetycznym wydrukiem dekretów na „niezrywalnej” naklejce. W ofercie posiadamy dedykowaną drukarkę etykiet. Dostosujemy również wydruk do posiadanego sprzętu i wymagań klienta. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić połowę czasu potrzebnego na obsługę dokumentu!