Rozliczenie godzin pracownika

Navireo

navireo System ERP Navireo będąc system elastycznym, otwartym na dodatkową funkcjonalność, pozwala na wprowadzanie przez Partnerów dodatkowej wartości poprzez oprogramowanie opcji nie zawartych w standardzie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania BIELbitu zintegrowane z systemem Navireo.


Rozliczenie godzin pracownika

Dotyczy: moduły kadrowo – płacowe
Rozszerzenie Ewidencji Czasu Pracy pracownika o niestandardowe rodzaje przepracowanych godzin. Pozwala na definiowanie i wyliczenie dodatków płacowych zależnych od typów przepracowanych godzin (w odróżnieniu od standardu odnoszącego się do dni). Moduł pozwala na rejestrację np.: różnych typów godzin szkodliwych, wysokościowych, dyżurów. Dzięki danym można wyliczyć składniki płacowe wynikające z innych niż standardowe (nadliczbowe, nocne) rodzajów godzin pracy.