Obsługa rozliczenia umów z cykliczną płatnością

Navireo

navireo System ERP Navireo będąc system elastycznym, otwartym na dodatkową funkcjonalność, pozwala na wprowadzanie przez Partnerów dodatkowej wartości poprzez oprogramowanie opcji nie zawartych w standardzie. Poniżej przedstawiamy rozwiązania BIELbitu zintegrowane z systemem Navireo.


Obsługa rozliczenia umów z cykliczną płatnością

Dotyczy: moduły handlowe
Rozszerzenie wspomagające generowanie faktur za usługi realizowane w ramach stałych umów. Po zarejestrowaniu umowy w systemie, na życzenie użytkownika hurtowo wystawiane są faktury za usługi typu abonamentowego. Usługi mogą być fakturowane rocznie, miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo w określonej dacie, jako fakturowane z góry, w danym okresie lub za okres poprzedni. Płatności dla jednego kontrahenta mogą być automatycznie łączone w jedną fakturę lub fakturowane osobno.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rozwiązania.