Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Dotyczy: moduły kadrowo-płacowe


Moduł obsługujący rozliczenia w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych wspomagających rozliczenie funduszu.

Składki członkowskie mogą być wyliczone jako zadeklarowane kwoty lub % wynagrodzenia. Wyliczone potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy.

Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów wartości pożyczki na konto pracownika.