Fundusz mieszkaniowo-remontowy

Dotyczy: moduły kadrowo-płacowe


Obsługa wzajemnego rozliczania pracownika i pracodawcy wynikające z zaciągania przez pracownika pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowo- Remontowego. Moduł pozwala na prowadzenie indywidualnych kont księgowych wspomagających rozliczenie funduszu.Wyliczone potrącenia i uznania mogą być przeniesione na listy płac bez konieczności dokonywania rozliczeń za pośrednictwem np. kasy.

Dodatkowo istnieje możliwość generowania przelewów wartości pożyczki na konto pracownika.