System sprzedaży gwarancji samochodowych grupy Fiat

Zakończyliśmy I etap wdrożenia Systemu sprzedaży gwarancji rozszerzonych samochodów grupy FIAT. System został zamówiony przez Fiat Bank Polska S.A. i umożliwia on dealerom grupy FIAT sprzedaż dodatkowej gwarancji na samochody (na kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji standardowej).

System został ściśle zintegrowany z systemami informatycznymi Fiat Auto Poland, a dzięki usługom SaaS umożliwia integrację z systemami dealerów. Integracja taka została przeprowadzona z głównym dostawcą systemów DMS dla dealerów grupy Fiat.
Ponad to dane systemu sprzedaży zasilają systemy centralne grupy Fiat, system towarzystwa ubezpieczeniowego oraz system banku.
Przeprowadzone wdrożenie jest przykładem kolejnej szeroko zakrojonej integracji systemów przeprowadzonej przez BIELbit.