Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – Baza Sprzętu

logo_kpr Baza Sprzętu – to rozbudowany system informatyczny służący zarządzaniu sprzętem technicznym będącym w użytkowaniu firmy. Dzięki swej elastyczności dostosowaliśmy ogólny system, do specyfiki zarządzania sprzętem medycznym – rozwiązanie to zostało wdrożone w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.


System Baza Sprzętu oferuje następującą funkcjonalność:

  • ewidencję sprzętu – każdy element może być składnikiem większej całości (forma drzewa) i podlegać zarządzaniu jako jednostka lub całość
  • ewidencję i monitorowanie przeglądów okresowych
  • ewidencję i monitorowanie napraw
  • ewidencję dokumentacji
  • inwentaryzację
  • zarządzanie aplikacjami – dedykowane do sprzętu komputerowego
  • zarządzanie kontami użytkowników – dedykowane do zarządzania uprawnieniami w sieci
  • identyfikację sprzętu za pomocą kodów kreskowych

Dodatkowo na potrzeby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego powstał moduł instalowany na tabletach będących na wyposażeniu karetek pogotowia, służący inwentaryzacji sprzętu i jego stanu przy przekazaniu karetki kolejnemu zespołowi – informacja o brakach w wyposażeniu lub uszkodzeniach natychmiast trafia do administracji i pozwala na szybką reakcję oraz przygotowanie zastępczego wyposażenia zanim karetka dotrze do bazy.

System został napisany w technologii WWW.