ARS – Automatyczne Rozliczenie Składek ZUS

Zapraszamy użytkowników systemu ARS do dedykowanej witryny ars.bielbit.pl

Uprzejmie informujemy, iż w ramach umowy zawartej z Centralą ZUS pomoc dla użytkowników systemu ARS świadczona jest:

w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgłoszenia nadesłane po tych godzinach zostaną obsłużone w najbliższym dniu roboczym.