Księga podatkowa

Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu 1,2 mln € (tj. 5 293 440 zł na rok 2012) zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości.

W skład powyższej usługi wchodzą:

  • kontrola dokumentów pod względem formalnym,
  • ewidencja kosztów i przychodów,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • rozliczenia ZUS właścicieli,
  • prowadzenie rejestrów VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT.