Obsługa kadrowa

W naszej ofercie znajdą Państwo również usługi kadrowe oraz płacowe. W skład oferty kadrowej wchodzą m.in.:

  • przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników,
  • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji wewnętrznej w firmie wymaganej przez Prawo Pracy,
  • pomoc w sporządzaniu umów z pracownikami,
  • bieżące doradztwo w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązania umowy o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów.