Obsługa płacowa

W skład oferty płacowej wchodzą m.in.:

  • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracowników do/z ZUS a także zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących pracowników,
  • sporządzanie listy płac,
  • obliczanie wynagrodzenia za czas choroby, dopracowania, nadgodziny, zasiłki, wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania umowy o pracę oraz inne składniki wynagrodzenia,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS DRA wraz z niezbędnymi raportami,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie rocznych informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40).